1974'ten günümüze

Dil ve Konuşma Engelliliği Nedir ?

Çeşitli nedenlerle doğuştan ya da sonradan tamamen veya kısmen görme kaybı olan ve bu yüzden destek hizmetlerine gereksinim duyan kişiler görme engelli olarak tanımlanır.

Bedensel (Ortopedik) Engellilik Nedir ?

İskelet (kemik), kas ve sinir sistemindeki bozukluklar ve fonksiyon kaybı sonucu, bedensel işlevlerini çeşitli derecelerde kaybeden, bu nedenle hareket güçlüğü yaşayan kişiler bedensel engelli olarak tanımlanır.

Zihinsel Engellilik Nedir?

  • İletişim, sağlık ve öz bakım, sosyal ve akademik beceriler, günlük yaşam, kendine yeterlilik gibi alanlarda zihinsel işlevler bakımından akranlarına göre sınırlılık,uyumsuzluk ve yetersizlik gösteren kişiler zihinsel engelli olarak tanımlanır.
  • Zihinsel engelliler eğitilebilir, öğretilebilir, ağır ve ileri derece olmak üzere dört grupta sınıflandırılmıştır.